יש למלא את אחד מהשדות המודגשים לפחות בחר נושא

פנייה לנציג

מלא\י את הפרטים הבאים:

סוג הפנייה:
 
 
יש למלא את אחד מהשדות המודגשים לפחות
במידה והפנייה הינה בנוגע לרכב מסוים – יש לציין את מספר הרכב

  • פרטים אישיים שתמסור ישמשו את חברת קשר רנט א קאר בע"מ וכן חברות בקבוצה אשר להן מטרות דומות, עבור כל עניין הקשור והנלווה לרכישת מוצריה ושירותיה, לרבות לצורך ניהול וייעול השירות, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיקה, עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מטרות אלו. מובהר כי אין חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך.
  • פרטייך ישמשו את חברת קשר רנט א קאר בע"מ או מי מטעמה, לצורך משלוח פניות שיווקיות, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני ומסרונים, וזאת כל עוד לא נתקבלה כל הודעה אחרת ממך בכתב. בכל עת תוכל להודיע לנו כי אינך מעוניין בקבלת תוכן שיווקי באמצעות פנייה לשירות הלקוחות בכתובת הדוא"ל: service@Hertz.co.il