|
DOLLAR-Thrifty English Site

יצירת חשבון חדש

על מנת ליהנות מיתרונות השכרת רכב באמצעות אתר DOLLAR-Thrifty יש למלא את הפרטים המופיעים מטה.

 

 

פרטים אישיים

 
*כתובת למשלוח דואר - חובה להזין רחוב ומספר בית או ת.ד
 
 

*טלפונים - חובה להזין מספר טלפון אחד לפחות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
המידע שתמסור בטופס זה יישמר במאגר מידע, וישמש את DOLLAR–Thrifty, קשר רנט א קאר וספקים קשורים בארץ ובחו"ל, לאספקת השירותים שתזמין. בנוסף, הפרטים שמסרת ישמשו את קשר רנט א קשר ו DOLLAR-Thrifty לצורך משלוח פרסומות והצעות שיווקיות.

לא חלה חובה חוקית למסור את המידע, אך בלעדיו לא נוכל לספק לך שירות. מידע מפורט על מדיניות הפרטיות שלנו נמצא כאן